Witamy na stronie stowarzyszenia obywatelskiego Red Popcorn

Aktualności

Bieżące informacje

Cele

Cele stowarzyszenia obywatelskiego Red Popcorn

Tworzenie, upowszechnianie i prezentowanie słowackiej i zagranicznej kultury i sztuki.
Prezentowanie i wspieranie słowackiej kultury i sztuki za granicą oraz wzajemną współpracę ze Słowakami żyjącymi za granicą.
Tworzenie dzieł sztuki o charakterze wizualnym, literackim i audiowizualnym (filmowym).
Wydawanie czasopism ukierunkowanych na sztukę, kulturę, literaturę i film.
Tworzenie spektakli filmowych, muzycznych i literackich.
Organizowanie działań edukacyjnych dla dorosłych i dla dzieci.
Aktywne wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
Działania prewencyjne odnośnie alkoholizmu, palenia papierosów, uzależnienia od narkotyków i przestępczości.
Wspieranie turystycznych i sportowych aktywności dzieci i dorosłych.
Organizowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego na Słowacji.
Wspieranie tradycyjnej kultury ludowej i sztuki na Słowacji.