Nasze doświadczenie

Nasze doświadczenie

Członkowie i założyciele stowarzyszenia obywatelskiego mają bogate doświadczenia w dziedzinie twórczości, zarządzania międzynarodowymi projektami praz projektami pomocowymi i współfinansowanymi z funduszy UE, ukierunkowanymi na wspieranie rozwoju turystyki, współpracy gospodarczej, wspierania dziedzictwa kulturowego i rozwoju lokalnych społeczności.

(1997–1999 Phare Credo)
„Transgraniczny rozwój przedsiębiorczości na pograniczu słowacko-polskim pomiędzy Žilinským krajom [województwem żylińskim] i województwem Bielsko-Biała”
„Centrum Koordynacyjne współpracy transgranicznej Słowackiej Izby Handlowej i Przemysłowej, Izby Regionalnej Żylina”

(2009–2012)
Partnerzy turystyczni w Beskidach, program ERDF [Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej] współpracy transgranicznej Polska-Republika Słowacka 2007–2013

(2007–2013)
ADAMIS – Dostosowanie programu studiów Nauka o mediach i komunikacji społecznej oraz dziedzictwo kulturowe do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy (2007–2013)

(2016–2020)
APVV (Agencja Nauki i Badań) – 15-0554 – Dziedzictwo intelektualne i komunikacja naukowa 1500–1800 ze słowackimi stosunkami jako element europejskiej kultury i tożsamości

(2020–2021)
House of Europe (House of Europe Opportunities) – projekt międzynarodowy (Ukraina, Słowacja): When fakes attack: The Science of resistance of Journalist