O nas

Kilka słów o stowarzyszeniu obywatelskim Red Popcorn

O nas

Stowarzyszenie obywatelskie Red Popcorn jest samodzielną, niezależną osobą prawną prowadzącą swoją działalność w ramach własnego statutu i norm prawnych obowiązujących w Republice Słowackiej. Stowarzyszenie, w rozumieniu ustawy nr 83/1990 Dz. U. o stowarzyszeniach obywateli w brzmieniu późniejszych przepisów, jest dobrowolnym stowarzyszeniem obywateli.