Podsumowanie procesu partycypacji

Podsumowanie procesu partycypacji

30. 06. 2023

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych, których celem było stworzenie możliwości wyrażenia opinii o projekcie przez samorządy, branżę filmową i kreatywną, organizacje turystyczne, instytucje kultury i mieszkańców jak również zgłoszenie uwag, spostrzeżeń i pomysłów.

Możliwość konsultowania wynika z Podręcznika Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021–2027 rozdział 2.5 Partycypacja w celu wykorzystania efektów dotychczasowego projektu i aktywnego zaangażowania zainteresowanych stron w proces przygotowania, ich współudział i wpływ na dotyczące ich (bezpośrednio lub pośrednio) działania.

Uwagi, opinie i recenzje zgłaszane podczas konsultacji społecznych pozwoliły na doprecyzowanie zapisów wniosku o dofinansowanie w taki sposób, aby jak najszersza część społeczeństwa utożsamiała się z projektem i współdziałała przy jego realizacji.

Szczegółowy raport dostępny jest tutaj: Załącznik 4 – Podsumowanie partycypacji i na stronie internetowej: www.greenfilmtourism.eu.