O nás

Pár slov o občianskom združení Red Popcorn

O nás

Občianske združenie Red Popcorn je samostatnou nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a platných právnych noriem Slovenskej republiky. Združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, dobrovoľným združením občanov.