Naše skúsenosti

Naše skúsenosti

Členovia a zakladatelia občianskeho združenia majú bohaté skúsenosti v oblasti tvorby, riadenia medzinárodných projektov a projektov podporovaných a spolufinancovaných z fondov EÚ, zameraných na podporu rozvoja turistiky, podnikateľskej spolupráce, podpory kultúrneho dedičstva a rozvoja lokálnych komunít.

(1997 – 1999 Phare Credo)
„Cezhraničný rozvoj podnikania na slovensko-poľskom pohraničí medzi Žilinským krajom a Vojvodstvom Bielsko-Biala“
„Koordinačné centrum Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Regionálnej komory Žilina pre cezhraničnú spoluprácu“

(2009 – 2012)
Turistickí partneri v Beskydoch, ERDF program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013

(2007 – 2013)
ADAMIS – Adaptácia študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti (2007 – 2013)

(2016 – 2020)
APVV (Agentúra pre vedu a výskum) – 15-0554 – Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity

(2020 – 2021)
House of Europe (House of Europe Opportunities) – medzinárodný projekt (Ukrajina, Slovensko): When fakes attack: The Science of resistance of Journalist